ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร สนพท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 17 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรม ริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) โดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกฯ อีกทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกฯที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทั้งนี้มีสื่อฯสมาชิกสมาคมฯ (สนพท.) ทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมคับคั่ง

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ต่อประชาชน อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดน มีแหล่งท่องเที่ยวรวมความเป็นเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม) จังหวัดมุกดาหารยังมีวิถีชีวิตของคนหลายเชื้อชาติที่มีเอกลักษณ์ และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน ให้ผู้คนที่มาเยือนได้สัมผัส..