ประชาสัมพันธ์

ยโสธรร ณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ส่งเสริมข้าราชการในการสวมหมวกนิรภัยให้เป็นแบบอย่างที่ดี

จังหวัดยโสธร Kick off วาระจังหวัดยโสธร รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า – ออกในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดกิจกรรม Kick off วาระจังหวัดยโสธรว่าด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า – ออก ในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร ให้สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

กิจกรรมในวันนี้มีการตรวจตราให้คำแนะนำและจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่เข้า-ออก ประตูศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งถ้าหากตรวจพบผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อคก็ได้ทำการตักเตือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทำการตรวจตราผู้ขับขี่อย่างเข้มงวดไปจนถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม การสวมหมวกนิรภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วถึงแก่ชีวิตนั้น ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการดื่มแล้วขับ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ ขับเคลื่อนตามวาระจังหวัดยโสธรต่อไป