ประชาสัมพันธ์

กฟภ.สกลนคร ร่วมกับเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยประชาชน

วันนี้ (17 พ.ค. 67) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ชุมชนห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน” โดยมีนายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน พร้อมกับนายชยพัทธ์ มะแม้น ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 25 (นครพนม) , ผู้แทนจากเทศบาลนครสกลนคร , ผู้แทนบริษัทเอกชนด้านสื่อสารโทรคมนาคม รวม 12 แห่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการ พร้อมเดินตรวจแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและโบกธงปล่อยขบวนรถยนต์ออกแก้ไขจุดเสี่ยง รื้อสายที่ไม่ได้ใช้งาน และจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดจากระบบไฟฟ้าที่อาจส่งผลทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เช่น เปลี่ยนแป้นไม้มิเตอร์ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน ตัดกิ่งไม้ เถาวัลย์ ใกล้แนวสายไฟ รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า ชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคงเพื่อลดปัญหาไฟดับ ซึ่งจะขยายผลโครงการฯ ไปยังอำเภออื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ต่อไป

สำหรับ โครงการ “ชุมชนห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน” การดำเนินการโครงการในวันนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และได้สนองตอบข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งที่หย่อนยานไม่ได้มาตรฐาน อันจะส่งผลทำให้เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน รวมทั้งแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องไฟดับ และให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ไฟฟ้า นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในความตั้งใจ ทั้ง เทศบาลนครสกลนคร ผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกบริษัท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้มีจิตอาสาร่วมกันในการแก้ไขจุดเสี่ยง ทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนทั้งนี้ ปัจจุบันมีสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดมานานเกิดการขาดหรือหย่อนยานไม่ได้มาตรฐาน จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่อยครั้ง ด้วยความห่วงใย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ประสานกับสำนักงาน กสทช.เขต 25 (นครพนม) ผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกบริษัท และเทศบาลนครสกลนคร ในการดำเนินการโครงการ“ชุมชนห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน” เส้นทางจาก สี่แยกบ้านกกส้มโฮง ถึง สามแยกห้างแม็คโคร มีระยะทาง 1.4 กิโลเมตร