ประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการบริหาร สยามโกลบอลเฮาส์ และครอบครัวบริจาคเงิน 2 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ที่หอป่วยพิเศษอาคารมะเร็งชั้น 7 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายวิทูร สุริยวนากุลประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) คุณแม่นิด แสงนิศากร และนางวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้เดินทางเข้าพบ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อขอบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำหรับนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ไว้ทำการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประธานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวง

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043 518200 ต่อ 7174 , 7175 ตลอด 24 ชั่วโมง