ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ “เมืองธรรม งามศิลป์ ถิ่นบูรพาจารย์”

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา12.30 น.การประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย ประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ในการนี้ นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวบุษรินทร์ ทัศบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว