ประชาสัมพันธ์

นครพนม ปล่อยแถวขับเคลื่อนป้องกันลักลอบทำงานคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน

ผู้ว่าฯ นครพนม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 น. ที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาจารย์ถ่ายทอดสดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live และดำเนินการตามนโยบายผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ให้นายจ้าง สถานประกอบการ มีกำลังแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมป้องกัน แก้ไข ปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทางความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมบูรณาการความร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายฯ