ประชาสัมพันธ์

นครพนม กฟผ.จัดโครงการแว่นแก้วบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คนร่วมกิจกรรม โครงการแว่นแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเคลื่อนที่ ครั้งที่ 536 ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาด้านสายตาใน จ.นครพนม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 มีเป้าหมายสนับสนุนแว่นตาแก่ประชาชนในจังหวัดนครพนม จำนวน 1,000 อัน

สำหรับในปี 2567 กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงเป็นโครงการที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมออกหน่วยแว่นตา เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีเป้าหมาย 72,000 แว่นตาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ร่วมกันทำเพื่อสังคม และสร้างประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อช่วยในการมองเห็น ส่งผลดีต่อสุขภาพทางสายตา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถสร้างผลสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยออกหน่วยให้บริการไปแล้ว จำนวน 535 ครั้งครอบคลุม 65 จังหวัด และสนับสนุนแว่นสายตาแก่ผู้ประสบปัญหาทางสายตาไปแล้วกว่า 305,000 อัน