ประชาสัมพันธ์

อบต.หนองหิน จัดใหญ่งานมหกรรมมะม่วงมหาชนก ผลผลิตทางการเกษตรเกรดเอ ส่งออกต่างประเทศ

อบต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  จัดใหญ่งานมหกรรมมะม่วงมหาชนก  ผลผลิตทางการเกษตรเกรดเอ  ส่งออกต่างประเทศ ประคองราคากิโลกรัมละ 25 บาท เตรียมส่งตลาดมากกว่า 4,000 ตันในปีนี้  พร้อมโชว์เด็ดตำมะม่วงลีลา  วาดลวดลายประกอบเพลงอย่างคึกคัก

วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2563 ที่บริเวณสนามตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ อบต.หนองหิน  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์  นายวรพล  ภูภักดี  เกษตรและสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมมะม่วงมหาชนกตำบลหนองหิน  เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนมะม่วงมหาชนก ที่ปลูกในพื้นที่ ต.หนองหิน  กว่า 2,800 ไร่    โดยมีนายไกรวิชญ์  ทาลองศรี  นายก อบต.หนองหิน   หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก  เช่น ชมขบวนแห่มะม่วงมหาชนก ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ประกวดธิดามะม่วง  ประกวดการทาบกิ่งมะม่วงมหาชนก การประกวดมะม่วงสวยงามและรสชาติอร่อย  และการประกวดตำมะม่วงลีลา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้รับชมอย่างมาก  โดยผู้เข้าประกวดจาก 7 กลุ่ม ได้จัดเต็มทั้งการแต่งกาย ลีลา และสูตรเด็ดตำมะม่วงมาโชว์กันอย่างเต็มฝีมือ

นายไกรวิชญ์  ทาลองศรี  นายก อบต.หนองหิน  กล่าวว่า  พื้นที่ ต.หนองหินมีการปลูกมะม่วงมหาชนก โดยคัดผลผลิตเกรดเอ  ส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่น จีน และรัสเชีย  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดทั้งปี  เนื่องจากทำมะม่วงนอกฤดูด้วย  โดยเริ่มปลูกเมื่อปี 2539  สมาชิก 29  คน  จากนั้นได้มีการขยายพันธุ์มะม่วงมหาชนกไปยังกลุ่มเกษตรกรจนกระทั่งแพร่หลาย  ปัจจุบันมีเกษตรกรประมาณ 300 ราย  พื้นที่ปลูกมะม่วง 2,800 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 3,000 -4,000 ตัน โดยปัจจุบันราคามะม่วงมหาชนกจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 25  บาท  ถือเป็นแหล่งปลูกมะม่วงมหาชนกแหล่งใหญ่ระดับเทศ   นอกจากนี้ยังมีลูกค้ากลุ่มโรงงานในประเทศสนใจสั่งมะม่วงมหาชนกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจำนวนมาก  โดยสวนมะม่วงของเกษตรกรในพื้นที่หนองหิน ได้มีการรับรอง GMP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางบุญโฮม  จิตจักร  ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงและแปรรูปมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม  กล่าวว่า พื้นที่ ต.หนองหิน  อ.หนองกุงศรี  อยู่ในเขตป่าดงมูล  เป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับภูเขา  ต้องปลูกพืชไร่ พืชสวน ซึ่งมะม่วงเป็นพืชอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรใน ต.หนองหิน  มีรายได้ตลอดทั้งปี  ทั้งมะม่วงตามฤดูกาลและมะม่วงนอกฤดู   โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ 3-4 รอบต่อปี  จำหน่ายทั้งผลดิบและผลสุก  โดยมะม่วงของ ต.หนองหิน  มีคุณสมบัติพิเศษทั้งหอม หวาน อร่อย และรสชาติดี   แต่ทั้งนี้ทางกลุ่มเกษตรกรต้องการในเรื่องของแปรรูปมะม่วงทั้งแบบผลดิบและผลสุก  ที่ในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง