ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดให้มีความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสั่งให้ทุกอำเภอลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเอ็กซ์เรย์เฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทุกๆหน่วยงานใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้มีความพร้อมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ตรงกันในการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจที่เกิดขึ้น โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 18 แห่ง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดศูนย์

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การควบคุมป้องกันยับยั้งไวรัสโควิด-19 จำเป็นที่สุดทุกคนจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เท็จจริง ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นมา  เพื่อที่จะได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

นายนายชัยธวัช กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานและอำเภอทั้ง 18 แห่งดำเนินการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ไล่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน โดยการเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนไปจนถึงระดับตำบลและอำเภอ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจอย่างตื่นตระหนกและให้ตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นปูพรมเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบบุคคลที่จะต้องเข้าข่ายการเก็บตัว 14 วัน โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 4 ประเทศ และ 11 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะต้องถูกเก็บตัว

นายนายชัยธวัช  กล่าวอีกว่า สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ จากข้อมูลระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 15 มีนาคม 2563 มีผู้เดินทางมาจากเขตติดต่อโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ ได้แก่ จีน อิตาลี เกาหลีใต้ และอิหร่าน จำนวน 73 คน ติดตามได้ในพื้นที่ 65 ราย อยู่ในระยะการเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 38 ราย สิ้นสุดการเฝ้าระวังแล้ว 27 ราย  ติดตามอาการนอกพื้นที่จำนวน 8 ราย ส่วนผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ มีจำนวน 61 ราย อยู่ในระยะการเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 32 ราย สิ้นสุดการเฝ้าระวังแล้ว 29 ราย  ทั้งนี้สำหรับบุคคลที่ถูกเก็บตัว 14 วันนั้นขอย้ำว่าเป็นเพียงการเฝ้าระวังตามมาตรการ ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และทางจังหวัดยืนยันว่าปัจจุบันในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ได้ยกระดับการป้องกันอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการของ จ.กาฬสินธุ์ กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด