ข่าวสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถวายหน้ากากผ้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรปิดบริการป้องกันโควิด

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถวายหน้ากากผ้าแด่พระสงฆ์ สามเณร ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมเร่งจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรประกาศปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  นางพิมพ์ชญาณ์  พงษ์อักษร  รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด นำหน้ากากผ้า จำนวน 250 ชิ้น ถวายแด่พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ (ธ) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่จำวัดที่วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเกิดสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลน จากนั้นคณะเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปถวายหน้ากากผ้าที่วัดบ้านดงปอ วัดป่าทุ่งศรีเมือง  วัดชัยสุนทร  วัดใต้โพธิ์ค้ำ และวัดหอไตร รวม 216 ชิ้น

นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สำหรับหน้ากากผ้า ทางเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันผลิตขึ้น เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ของจ.กาฬสินธุ์ ประมาณ 1,000 ชิ้น และจะจัดทำหน้ากากผ้าประมาณ 10,000 ชิ้น ไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลของ โดยจะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หน้ากากผ้าที่ใช้ให้ซักให้สะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ขณะที่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้นำป้ายประกาศมาติดไว้บริเวณประตูทางเข้า ตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานได้ทราบ เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า ( COVID-19) เป็นวงกว้าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พิพิธภัณฑ์สิรินธรและป้องกันการแพร่ระบาด จึงขอปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ และหลุมขุดค้นพบไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะแจ้งกำหนดให้บริการอีกครั้งจนกว่าจะมีมาตรการที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ หรือคลี่คลายลง