ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เดินสายมอบอุปกรณ์ให้ 4 ทหารเสือเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังป้องกันโควิดใน 3 อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เดินสายมอบอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ให้กับ 4 ทหารเสือ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ใน 3 อำเภอ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบสิ่งเครื่องใช้ให้กับผู้กักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปมอบวัสดุอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย  และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่ทีม  4 ทหารเสือ ในพื้นที่ อ.นาคู อ.เขาวง และ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจเคาะประตูบ้านในการให้ความรู้ เฝ้าระวัง เอ็กซเรย์กลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน พร้อมเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายชรินทร์  ภู่ชัย นายอำเภอเขาวง  นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นำ 4 ทหารเสือ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอสม.เข้ารับมอบ

สำหรับสถานการณ์การในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุดมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 3 รายเท่าเดิม ซึ่งรักษาหายทั้ง 3 ราย โดยสามารถกลับบ้านแล้ว 2 ราย ยังเหลืออีก 1 ราย ที่จะต้องรักษาให้ครบ 30 วัน มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 159 ราย เป็นรายใหม่ 2 ราย อยู่ระหว่างรอผล ส่วนที่เหลือตรวจเชื้อทั้งหมดแล้วไม่พบเชื้อ ในส่วนผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 158 ราย ทำการกักตัวเฝ้าระวังครบ 14 วันทั้งหมดแล้ว แต่ยังเหลืออีก 1 ราย ที่เพิ่งเดินทางกลับมาก และอยู่ระหว่างเฝ้าระวังเป็นวันที่ 3 สำหรับประชาชนเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆมีทั้งหมด 26,110 ราย ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ทั้งนี้สิ้นสุดการเฝ้าระวัง 14 วันแล้วจำนวน 23,666 คน ยังเหลือเฝ้าระวังอีก 2,544 คน