ข่าวสังคม

ศรีตรัง ร่วมกับฝ่ายปกครอง แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อส. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชน  อสม.ตำบลไผ่ ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้ง อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน เพื่อสร้างรอยยิ้มและขวัญกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำเม็ก ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ บุญธรรม ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์  อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในเบื้องต้น ให้กับประชาชนทั้งในบ้านคำเม็กและหมู่บ้านที่ใกล้เคียง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสังคม โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านภาระค่าใช้จ่าย โดยชาวบ้านที่ได้รับการแจกจ่าย ต้องมีชื่อที่อยู่ในสำมะโนครัว หรือทะเบียนบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัทศรีตรังฯ ซึ่งจะได้รับหลังคาเรือนละ 1 ชุดมี ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ อำนวยความสะดวก ภายในงานมีการวัดไข้ ตรวจอุณหภูมิด้วยเครื่องยิงเลเซอร์  มีเจลล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในส่วนเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น ที่บริษัทศรีตรังฯ นำมามอบให้ชาวบ้าน ประกอบด้วยน้ำปลา ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาความสะอาด ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และบรรเทาความเดือดร้อนจากการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัทศรีตรังฯ  เป็นการสร้างรอยยิ้มสร้าง และให้กำลังใจให้กับประชาชน ในภาวะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30/04/2020 16:16 น. by อินทรีภูพาน