ประชาสัมพันธ์

นายอำเภอสหัสขันธ์ ส่ง อสม. 769 คน เคาะประตูบ้านรีเอ็กซเรย์จับตรวจทุกครัวเรือนอย่างรัดกุม

นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่ง อสม. 769 คน ปฏิบัติการเชิงรุกออกเคาะประตูบ้านรีเอ็กซเรย์รอบสอง  จับตรวจทุกคนทุกครัวเรือน  8 ตำบล 85 หมู่บ้าน เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การกักกันตัว  พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ ยึดมาตรการจากส่วนกลางและรับฟังนโยบายจากผู้ว่าฯกาฬสินธุ์

วันที่ 2 พ.ค. 63  ที่ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย  ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  โดยมีนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สสอ.สหัสขันธ์  และผู้ประกอบการร้านอาหาร 17 ร้าน เข้าร่วมประชุมและรับฟังมาตรการ  โดยขอความร่วมมือกับทุกร้านค้าที่จะต้องยึดปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด

จากนั้น   ได้ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านโคกก่อง  รพ.สต.บ้านม่วงกุญชร  ต.โนนศิลา  รพ.สต.โนนแหลมทอง ต.โนนแหลมทอง  และรพ.สต.บ้านนามะเขือ  ต.นามะเขือ  เพื่อมอบกิ๊ฟเซ็ตให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า 4 ทหารเสือ และมอบแมสก์ จากเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์  ที่มอบให้กับ อสม.ทุกคนในพื้นที่  และขอให้ อสม.ได้กระจายข่าวสารของผู้ว่าฯกาฬสินธุ์  สร้างความเข้าใจในชุมชนและให้ติดตามการแถลงข่าวจากผู้ว่าฯ ช่วงเวลา 16.00 ทุกวัน ซึ่งสามารถติดตามได้จากการไลฟ์สดจากศูนย์อำนวยการต้านเชื้อโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  จ.กาฬสินธุ์ และจากสื่อต่าง ๆ

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อ.สหัสขันธ์ คณะทำงานระดับอำเภอได้ยึดถือแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ จากทางจังหวัดโดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  ที่จะบังคับใช้ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด  โดยล่าสุดได้แจ้งไปยังทีม 4 ทหารเสือ  โดยอาศัยกำลังของ อสม.อ.สหัสขันธ์ที่มีอยู่ทั้งหมด 769 คน  ออกเคาะประตูบ้านออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน รอบสอง ซึ่งไม่เฉพาะการรีเอ็กซเรย์หาเชื้อโคโรน่า 2019 หรือเชื้อโควิด19  แต่ยังให้ตรวจหาเรื่องของโรคไข้เลือดออก  กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของร้านอาหาร หลังจากการพูดคุยกันแล้ว ทราบว่ามีความตื่นตัวมากหลังต้องปิดให้บริการที่ร้าน ทั้งนี้ร้านที่จะเปิดให้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดจุดบริเวณสัมผัส  พื้นผิวร้าน  จุดคัดกรองผู้ใช้บริการ  รวมถึงการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ที่สำคัญห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่หากพบจะไม่มีการตักเตือนใด ๆ จับปรับในทันที  ทั้งนี้ทีม 4 ทหารเสือ และคณะทำงานระดับอำเภอจะเข้าตรวจเยี่ยมร้านอาหารเป็นระยะๆ