ประชาสัมพันธ์

นครพนม จัดงานวันท้องถิ่นไทย 2566 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ร.5 หน้าหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

วันท้องถิ่นไทย เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน เป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นแรกในประเทศไทย โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งนั้นถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย รากฐานสำคัญของการปกครองประเทศในเวลาต่อมา