ประชาสัมพันธ์

อิทธิพลพายุ “ซินลากู” เติมน้ำเขื่อนลำปาว ปภ.สรุปความเสียหายเร่งให้การช่วยเหลือ

อิทธิพลพายุ “ซินลากู”ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำเติมเข้าเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 25 ล้านลบ.ม.และยังคงส่งน้ำเสริมน้ำฝนช่วยเหลือเกษตรกร ขณะที่ผวจ.กาฬสินธุ์สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาความสาธารณภัยสำรวจความเสียหายพื้นที่ได้รับผลกระทบและให้เร่งให้การช่วยเหลือ

                เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เข้าติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน หลังจากได้รับอิทธิพลของพายุซินลากู ซึ่งมีฝนตกในหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวกว่า 25 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทางโครงการฯยังคงส่งน้ำเสริมน้ำฝน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชกว่า 300,000 ไร่ และการประมงเฉลี่ยวันละ3.2 ล้าน ลบ.ม.

                นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุซินลากู ทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวกว่า 25 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 568 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 28.71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 1,411 ล้าน ลบ.ม.นอกจากนี้ในพื้นที่ยังได้รับน้ำในการหล่อเลี้ยงพืชอีกด้วย

นายฤาชัย กล่าวอีกว่า แต่ปัจจุบันทางโครงการฯยังคงส่งน้ำเข้าคลองชลประทานทั้งสองฝั่งเฉลี่ยวันละ3.2 ล้าน ลบ.ม.หรือส่งน้ำประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์จากความจุของคลอง เพื่อเสริมน้ำฝนและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำในการเพาะปลูกพืชใน 4 อำเภอ พื้นที่กว่า 300,000 ไร่ และการประมง แต่ได้ลดปริมาณลงจากเดิมที่เคยส่งน้ำในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยวันละ4.5-5 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากในพื้นยังคงมีน้ำเพียงพออยู่

                ด้านนายธนพร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม จ.กาฬสินธุ์ ได้สรุปสถานการณ์สาธารณภัย โดย จ.กาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563  ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาคู จำนวน 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน 135 ครัวเรือน ถนนชำรุดไม่สามารถสัญจรได้ 2 สาย ถนนใช้สัญจร เพื่อการเกษตรขาดชำรุดไม่สามารถสัญจรได้ 8 สาย พนังกั้นน้ำชำรุด 1 แห่ง รวมถึงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาข้าว ประมาณ 981 ไร่

อำเภอเขาวง จำนวน 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน 80 ครัวเรือน ถนนถูกน้ำกัดเซาะชำรุด 4 สาย (ไม่สามารถสัญจรได้ 1 สาย) บ่อปลา 5 บ่อ และมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาข้าว ประมาณ 250 ไร่ และอำเภอหนองกุงศรี 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในกระชัง ในบริเวณเกาะมหาราช น็อคน้ำตายประมาณ 40 ตัน

โดยทางด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานอำเภอร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำการสำรวจและเร่งให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์ตามอำนาจหน้าที่ และเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถสัญจรได้โดยเร็วที่สุด