ข่าวสังคม

ป.ป.ช.นครพนม สุ่มตรวจอาหารกลางวัน-นมโรงเรียน สังกัด อปท.ป้องกันทุจริต

วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวันนักเรียน จังหวัดนครพรม ได้มอบหมายให้นายปริญญา ฤทธิ์ตา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ปปช.จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ โครงการอาหารกลางวัน และ นมโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อป้องกันการทุจริต โดยจะมีการออกสุ่มตรวจเป็นประจำในพื้นที่ 12 อำเภอ

นายปริญญา ฤทธิ์ตา หัวหน้ากลุุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดการทุจริตในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวันนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม แต่ไม่ได้มาจับผิดหรือกลั่นแกล้ง การสุ่มตรวจไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อน ซึ่งจากการตรวจยังไม่พบปัญหา อาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม มีคุณภาพดีครบ 5 หมู่รับประทานได้อย่างปลอดภัย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 14:03 น. by อินทรีภูพาน