ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์วัดดังเปิดลานธรรมให้ชาวนาตากข้าว

วัดวิเศษไชยาราม ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประตูวัดจัดลานบุญลานธรรม ให้ชาวนานำข้าวเปลือกที่ได้จากการจ้างรถเก็บเกี่ยว เข้าไปตากไล่ความชื้น ขณะที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดโอกาสให้ชาวนานำข้าวเปลือกไปตากบริเวณลานกีฬา ลดปัญหาไม่มีที่ตากข้าว ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโจรลักขโมย ด้านผู้จัดการตลาดกลางข้าวเผย ผลจากชาวนาตากข้าวเปลือกให้แห้งและชะลอการขาย ส่งผลให้ราคารับซื้อปรับตัวสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 5 บาทเป็น 8 บาทแล้ว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตข้าวนาปี ของชาวนาที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าต่างพากันนำเมล็ดข้าวเปลือกที่ได้จากการจ้างรถเก็บเกี่ยวมาผึ่งแดดกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เมล็ดข้าวแห้ง และชะลอการขาย ซึ่งจะได้ราคาดีกว่านำไปขายในลักษณะข้าวสด ที่จะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยอ้างว่าค่าความชื้นสูงและมีสิ่งเจือปน ทำให้ชาวนาในรายที่นำข้าวไปขายได้ราคาต่ำ เพียง ก.ก.ละ 6-7 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขาวข้าวราคาสูงขึ้น ชาวนาที่ว่าจ้างรถเก็บเกี่ยวจึงนำข้าวเปลือกไปตากตามพื้นที่ว่างต่างๆ โดยเฉพาะภายในวัดและสถนที่ทางราชการที่กว้างขวาง ดีกว่าจะตากตามถนนหลวง ที่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชน

พระวีระ กนฺตวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษไชยาราม วัดประจำตำบลบึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับชาวนา ที่ไม่มีสถานที่ตากข้าวเปลือก ทางวัดจึงได้อนุญาตให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากภายในบริเวณวัด ที่เป็นลานบุญลานธรรม และตามพื้นที่ว่างได้ตามสะดวก ซึ่งตนและพระเณรในวัด ก็จะมาช่วยชาวนาตากและเก็บข้าวบ้าง โดยส่วนมากจะตาก 3 วัน ก็จะได้เมล็ดข้าวเปลือกที่แห้งพอดี จากนั้นก็จะบรรจุใส่ถุงไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย รอช่วงข้าวราคาสูงขึ้นจึงนำไปขาย

ทั้งนี้ ผลดีจากการนำข้าวเปลือกมาตากในวัดคือปลอดภัยจากการที่อาจจะถูกรถเฉี่ยวชน และไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกโจรลักขโมย เหมือนนำไปตากตามถนนหลวงหรือสถานที่อื่น
ขณะที่นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย กล่าวว่าทางเทศบาลเองได้สนองนโยบายนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวนา ที่นำข้าวเปลือกมาตากบริเวณลานกีฬา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง และมีความปลอดภัยกว่าที่จะนำข้าวเปลือกไปตามถนนหลวงหรือหน้าบ้านที่คับแคบ นอกจากนี้ การตากเมล็ดข้าวเปลือกให้แห้งก่อนนำไปขายให้กับแหล่งรับซื้อ ยังเป็นการชะลอการขาย ซึ่งจะได้ราคาสูงกว่านำข้าวเปลือกสดหรือที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปขาย เพราะมีชาวนาหลายรายที่นำขาวเปลือกสดขายได้ราคาต่ำ เพียง ก.ก.ละ 6-7 บาท ทำให้ขาดทุน ต่างกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้ราคาสูงถึง ก.ก.ละ 10-12 บาท

ด้านนายธนาพล ธรรมโนขจิต ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผลจากการที่ชาวนาผึ่งเมล็ดข้าวเปลือกให้แห้งก่อนนำมาขาย ซึ่งเป็นการชะลอการขาย ราคาในภาพรวมทั้งข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกเจ้า ในวันนี้มีการปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ลานรับซื้อทั่วไปเริ่มต้นที่ราคา ก.ก.ละ 5-6 บาท หรือ 6-7 บาท ขณะที่วันนี้ที่ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ให้ราคาสูงถึง ก.ก.ละ 8 บาทแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อที่ชาวนาจะขายข้าวได้ราคาสูง จึงขอความร่วมมือใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ไม่มีเมล็ดพันธุ์ปลอมปน หากปฏิบัติได้ควรเก็บเกี่ยวด้วยมือ แทนการใช้รถเกี่ยว เพราะสามารถคัดแยกสายพันธุ์ปลอมปนและประหยัดค่าแรง ก่อนนำมาขายควรผึ่งแดดให้แห้ง ก็จะขายข้าวได้ราคาสูงดังกล่าว