ข่าวสังคม

เลย “มทบ.28 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สโมสรค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย พลตรีพุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในการกระทำพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีคุณณัฐปภัสร์ สิริพงศ์พล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 28 ตลอดจนกำลังพลค่ายศรีสองรัก ประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ 28, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมครอบครัว ร่วมพิธี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” แปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความวิวัฒน์พัฒนาของชาติบ้านเมือง เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์และยังความผาสุกร่มเย็นแก่ผองพสกนิกรชาวไทย พระเกียรติคุณเป็นที่แช่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศ แม้การเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 จะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน พสกนิกรทุกหมู่เหล่ายังล้วนคำนึงถึงด้วยความสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่รู้ลืมเลือน