ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำประชาชน ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่ 9  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์  กองทอง  นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่ 9  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ, โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ที่นำน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผ่านภูเขามาให้ชาวอำเภอเขาวง ปลูกข้าวเหนียวเขาวง จนทำให้มีชื่อเสียง และโครงการอื่นๆ อีกมากมายสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนจนถึงทุกวันนี้