ข่าวสังคม

มุกดาหาร ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24 มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 6 พ.ย. 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ ”ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 24/2566 โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟ บรรเทาสาธารณะภัยและจิตอาสา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านบาก 2 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือ จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ร่วมสานต่อความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่าความอบอุ่น

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟ บรรเทาสาธารณะภัยและจิตอาสา กล่าวว่า โครงการ”ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นของโครงการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 24 ปีแล้วที่โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธานเจริญ และท่านรองประธานคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้”จึงเกิดการส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวจำนวน 200,000 ผืน ในแต่ละปี

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ทั้งในด้าน การศึกษา สาธารณสุข และกีฬา ที่จะสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไป..