ข่าวสังคม

นายอำเภอสหัสขันธ์ ติดตั้งเครื่องดิจิตอลรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งเครื่องวัดไข้ สแกนใบหน้า  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล  รับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ที่กำลังระบาดหนักในหลายจังหวัด  ก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก  พร้อมสั่งการ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเคาะประตูบ้านทั้ง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563  ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์  ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล  เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2  โดยติดตั้งไว้บริเวณประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์  ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการ จะต้องเข้าวัดอุณหภูมิร่างกาย  ลงลายมือชื่อ  หรือสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนทุกคน  จึงจะเข้าไปใช้บริการในส่วนอื่นๆ ได้

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 4 ทหารเสือ ที่จะต้องออกมาทำงานหนักในช่วงนี้จนถึงเทศกาลปีใหม่  เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก  โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งประกาศ ฉบับที่ 17 ของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสำคัญ   ในส่วนของการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่อำเภอสหัสขันธ์  ก็เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่อำเภอ  ที่จะมีประชาชนเดินทางมาประมาณ 300-500 คน ต่อวัน  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ช่วงนี้ได้ให้หมู่บ้านต่างๆ ได้ Re X-ray ครัวเรือน  ที่ดำเนินการไปแล้ว 20 หมู่บ้าน 1,660 ครัวเรือน

สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล  ได้มีการติดตั้งไว้ 2 แห่ง จุดแรกที่อำเภอสหัสขันธ์ และจุดที่ 2 ที่บริเวณยอดเขาภูสิงห์  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.สหัสขันธ์  โดยเครื่องนี้จะเตือนให้ทุกคนได้สวมแมส เป็นเสียงคนพูด “สวัสดีคนแปลกหน้ากรุณาใส่แมส”  ซึ่งจะต้องสวมแมสทันที และจึงจะประเมินผลตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายที่ถูกต้องโดยไม่ต้องใช้แรงคน  เพียงแค่เดินเข้าไปยังจุดเพื่อสแกนใบหน้า  ซึ่งยังสามารถจดจำใบหน้าของผู้เดินทางมาไว้ในระบบอัตโนมัติ  รวมถึงจัดเก็บสถิติผู้เดินทางมาในแต่ละวันอย่างแม่นยำด้วย