ข่าวสังคม

มุกดาหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชนมอบผ้าห่มคลายหนาว

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยประชาชน มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการเป็นของขวัญปีใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงฤดูหนาว พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 28 ธ.ค. 2566 พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ (สองสี่) สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสา ๙๐๔ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ส่งมอบโครงการขุดลอกหนองกุดเดื่อ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมกับจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๐๐ ผืน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมนำความห่วงใยที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ ให้หน่วยเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยให้คำนึงเสมอว่า ความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจอันสำคัญยิ่งของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎร