ข่าวสังคม

นครพนม kick off รวมพลังสร้างบ้านให้น่ามอง เป็นต้นแบบให้ประชาชน

ที่ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดนครพนม ทั้งหลังเดิมและหลังใหม่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างบ้านให้น่ามอง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” โดยให้ทุกคนได้เริ่มจากตัวเองก่อน ซึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานรับใช้ประชาชนจะอยู่ที่สถานที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง จึงเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของทุกคน เมื่ออยากให้หน่วยงานราชการเป็นต้นแบบก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างประชาชน จึงได้รวมพลังกันมาทำความสะอาดสถานที่และพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง เป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนและผู้ที่พบเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดด้วยการรักษาความสะอาด สร้างมาตรฐานเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ ซึ่งการทำความสะอาดได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดพร้อมมอบหมายให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบ โดยในทุกวันพุธทุกคนทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดจะมาร่วมกันทำความสะอาดเช่นนี้ประจำทุกสัปดาห์