ข่าวสังคม

สุรินทร์ นพค.54 ทำบุญตักบาตร พระ 9 รูป เนื่องโอกาส ปีใหม่ พ.ศ.2567 สร้างขวัญกำลังใจในองค์กร

วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 พร้อมด้วย พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 พันเอก สมพาน เทพบุรี ประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยราชการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และนายทหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องโอกาส ปีใหม่ พ.ศ.2567 โดย พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ได้นำ นายทหารและกำลังพลของหน่วยฯ สักการะ พระพุทธพัฒนา ปวงประชาร่มเย็น และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

มีจัดกิจกรรมสันทนาการ กีฬาสัมพันธ์ในหน่วยฯ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานของหน่วย ซึ่งเป็นแนวทางตามนโยบายของกองทัพไทย นับเป็นการต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 อย่างอบอุ่น ในรั้ว “นักรบสีน้ำเงิน นพค.54”