ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเสื้อกันหนาว 1,000 ตัว นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว

วันนี้ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ตัว ให้กับนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ นำไปแจกจ่ายประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวในพื้นที่แต่ละอำเภอ โดยมีนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจิรญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 230 คน เข้าร่วมในพิธีและรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้

ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเสื้อกันหนาวของสภากาชาดไทย จำนวน 1000 ตัว จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกำหนดจัดพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้กับอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่ โดยในวันนี้ได้จัดพิธีมอบเสื้อกันหนาวของสภากาชาดไทย จำนวน 1000 ตัว ให้กับนายอำเภอและผู้แทนทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 230 ราย เข้ารับมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ด้วย