ข่าวสังคม

ยโสธร จัดตลาดนัดแก้หนี้เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

จังหวัดยโสธร Kick Off “ตลาดนัดแก้หนี้” พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการหน่วยงานภายใต้กรมยโสธร เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่คนยโสธร

วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดงาน “ตลาดนัดแก้หนี้” Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของกรมยโสธรในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดยโสธร เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายอำเภอ ปลัดอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ลงนามประกาศ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดยโสธร เรื่องการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหนี้นอกระบบของจังหวัดยโสธร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ ได้ช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว จำนวน 62 ราย รวมมูลค่าหนี้ เป็นเงินจำนวน 5,126,339 บาท ภายใต้การศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่มีความมั่งมั่นช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของชาวจังหวัดยโสธรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป นอกจากนั้นยังได้มอบสัญญาการไกล่เกลี่ยหนี้ จำนวน 18 ราย และมอบทุนสงเคราะห์ให้กับลูกหนี้ รายละ 3,000 บาท จำนวน 10 ราย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เยี่ยมชมบูธของแต่ละหน่วยงาน พร้อมร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วย

ภายในงานตลาดแก้หนี้จังหวัดยโสธร มีกิจกรรมปลดหนี้โดยมีหน่วยงานบูรณาการภายใต้กรมยโสธร จัดตั้งทีมให้บริการประชาชน ได้แก่ ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมหนี้ ทีมเคลียร์ปัญหาด้านกฎหมาย ทีมช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ทีมธนาคารให้คำปรึกษาแหล่งเงินกู้ในระบบ และทีมให้คำปรึกษาสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งมีบูธนิทรรศการให้ความรู้และการให้คำปรึกษา และมีสินค้าโอทอป สินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา

อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้ง 9 อำเภอแล้ว จำนวน 924 ราย มีเจ้าหนี้ จำนวน 746 ราย มียอดหนี้เป็นเงินจำนวน 50,905,226.77 บาท และจังหวัดยโสธร มีกำหนดจัดงาน “ตลาดนัดแก้หนี้” ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย