ข่าวสังคม

ขอนแก่น ผบ.ร.8 นำกำลังพลประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ม.ค. 2567 ที่ พลับพลาที่ประทับ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานประกอบในพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรม วีรกษัตริย์ยอดนักรบเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 โดยมี เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3, ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 และ ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 8 รวมทั้งนายสัญญาบัตร, กำลังพลนายทหารประทวน และทหารกองประจำการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ คณะแม่บ้าน และครอบครัว ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ยอดนักรบที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญทรงเสียสละพระวรกายเหน็ดเหนื่อยจากการทำศึกสงครามปกป้องผืนแผ่นดิน รวมถึงบรรพบุรุษเหล่าทหารกล้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ เมื่อปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาล จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันกองทัพไทย” “วันยุทธหัตถี” และ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”