ข่าวสังคม

นครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม สั่งปลด 4 กรรมการวัด หลัง ป.ป.ช เข้าตรวจสอบเงินวัด ขณะที่นายอำเภอ เล่นใหญ่นำกรรมการวัดสาบานต่อองค์พระธาตุ ไม่แสวงหาประโยชน์ใส่ตน

พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้มีหนังสื่อสั่งการให้กรรมการวัดพระธาตุพนมจำนวน 4 คนหยุดฎิบัติหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนมเข้าตรวจสอบเงินของวัดซึ่งมีกรรมการวัดดูและอยู่หลังทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ 4 กรรมการของวัดหยุดปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.67 เป็นต้นไป

นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ นายอำเภอธาตุพนม กล่าวถึงกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าตรวจสอบเงินบริจาคของวัดพระธาตุพนมซึ่งไวยาวัจกรวัดดูแลบัญชีเงินบริจาคบางคนอาจมีการทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระธาตุพนมทางวัดจึงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส

ส่วนตู้รับบริจาคเงินที่มีคนมาทำบุญ ที่วัดในแต่ละวันจะมีคณะกรรมการ ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาล กรรมวัดครู คอยดูแลแต่ละวันจะนำตู้รับบริจาคไปเทรวมกันแล้วนับหลังนับเสร็จก็เอาไปฝากธนาคาร บางทีมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาร่วมนับด้วย อย่างงานนมัสการพระธาตุพนมนับไม่ไหวแน่ต้องให้ธนาคารมาช่วยนับ แต่ละวันต้องนับหลายชั่วโมง เงินหลายแสน บาทและจะนับที่เดียว นับในห้องซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลา

ล่าสุด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.คณะกรรมการบริหารจัดการวัดพระธาตุพนม ได้พร้อมใจกันทำพิธีสาบานตนถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระธาตุพนม ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม เพื่อให้ทุกคนแสดงออกเจตนาที่บริสุทธิ์ในใจของทุกคน ว่า การที่คณะกรรมการเข้ามาทำงานในครั้งนี้ เข้ามาทำงานเพื่อองค์พระธาตุพนมอย่างแท้จริง ไม่ได้มีเจตนามุ่งหวังจะมาแสวงหาผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆในทางที่ผิดให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจว่าเราอยากจะทำเพื่อวัดพระธาตุพนมอย่างแท้จริง

ในวันนี้ 4 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถนนบายพาส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ นายอำเภอธาตุ ประธานคณะกรรมการให้เช่าที่ดิน ร้านค้า และแผงลอย ในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2567 ได้เปิดให้ผู้ค้ารายเดิมไปลงทะเบียนเพื่อเช่าแผงจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ก.พ.67 โดยในวันที่ 4-5-6 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นการเปิดให้ผู้ค้าเดิมมาลงทะเบียนหากพ้นกำหนดสามวันนี้แล้วก็จะเปิดให้ผู้ค้ารายใหม่มาเช่าแทน ซึ่ง ผู้ค้ารายเดิมที่ประสงค์จะเช่าแผงจำหน่ายสินค้าต่อในปีนี้ให้รีบตัดสินใจไปลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา ถ้าพ้นกำหนดแล้วจะเปิดให้ผู้ค้ารายใหม่เช่าแทน โดยจะมีการเปิดให้ผู้ค้ารายใหม่มาลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 7-8-9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.