ข่าวสังคม

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวมพลังบริจาคเลือดวันเดียว 90,000 ซีซี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นาบอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานนำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป จาก 7 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ตำบลแคนใหญ่ เมืองทอง หนองแก้ว สีแก้ว สะอาดสมบูรณ์ ปอภาร และตำบลโนนตาล ที่เสียสละร่วมลงชื่อแสดงความจำนงเข้าบริจาคโลหิตกว่า 250 คน

โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำบุคลากรออกมาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30.- 11.00 น. มียอดการบริจาคโลหิต จำนวน 200 ยูนิต (200 ถุง) หรือ 90,000 ซีซี

ทั้งนี้ หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าการบริจาคโลหิต หรือการบริจาคเลือด มีประโยชน์ในเรื่องของการได้ช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ที่ต้องการเลือดเพื่อรักษา ซึ่งนอกจากจะได้อิ่มอกอิ่มใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือชีวิตคนอื่นแล้ว การบริจาคเลือดยังมีประโยชน์มากมาย เช่น ได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสารราณะประโยชน์และผู้อื่น ถือว่าเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ให้มีความสุขใจ และได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ทุก 3 เดือนเป็นต้น

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่มารับบริจาคโลหิต และอวัยยวะท่านหนึ่ง กล่าวว่า ในปัจจุบันความต้องการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตในแต่ละวันในปริมาณที่ค่อนข้างมากคลังเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เราต้องการโลหิตประมาณ 3,000 ยูนิต/เดือน แต่สามารถหาได้จริงๆประมาณ 2,000 -2,500 ยูนิต/เดือน เท่านั้น จึงจำเป็นจะต้องออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิตจาก ส่วนราชการห้างร้าน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี

สำหรับ ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มาร่วมบริจาคในครั้งนี้ หากมีความประสงค์จะบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แล้ว สามารถติดต่อสอบถามเพื่อแสดงความจำนงบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-518 200 ต่อ 2030 ได้ทุกวัน