ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน

พลเอกเดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตัวแทนทหารผ่านศึก จำนวน 10 ราย ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายผลดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสมศักดิ์​ มณีจันทร์ หัวหน้านิคมเกษตรกรรมมหารผ่านศึกชานุมาน จ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย พันจ่าเอกสุวินทองแซง นายอำเภอชานุมาน พันตำรวจเอกโชคนรินทร์​ สุภาวรัตน์ ผกก.สภ.ชานุมานและ นายทศพลกระแสเสน​ นายกเทศมนตรีเทศบาลชานุุมา นายทวี​ จันทร์อินทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน พร้อมด้วยทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก กว่า 449 ครอบครัว ให้การต้อนรับ

ในการมาครั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก ก็ยังได้มอบของขวัญกำลังใจ พร้อมด้วยมอบทุนทรัพย์ให้สำนักงานนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมานตลอดทั้งยังได้กล่าวชื่นชมสมาชิกครอบทหารฯและให้ขวัญกำลังใจให้กับ สมาชิกทหารผ่านศึกให้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นตั้งใจ เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

พลเอกเดชนิธิศ เหลืองามขำ ยังได้กล่าวอีกว่า ก็จะส่งเสริมพัฒนาสมาชิกทหารผ่านศึกทุกด้านตลอดทั้งด้านอาชีพและสุขภาพสวัสดิการ อื่นๆ จากนั้นตัวแทนสมาชิกทหารผ่านศึกยังได้กล่าวขอบคุณ ให้ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกพร้อมคณะที่ได้มาเยี่ยมเป็นกำลังใจในครั้งนี้