ข่าวสังคม

ผวจ.นครพนม แสดงความเป็นผู้นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างสำนึกรักภาคภูมิใจของคนในชาติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และให้บริการประชาชนในวันเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ โดยจังหวัดนครพนม มีกำหนดดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกันทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน เวลา 08.00 น. ในทุกวันอังคารของสัปดาห์คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จังหวัดนครพนม จึงได้กำหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน (เริ่มครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566)