ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ พายุฝนกระหน่ำใน5อำเภอ เสียหาย114หลังคาเรือนพร้อมระดมเข้าช่วยเหลือ

วันที่ 7 พฤษภาคม.2567 นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า สถานการณ์วาตภัย ช่วงระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 5 อำเภอ 8 ตำบล 16 หมู่บ้าน จำนวน 114 ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 90 หลัง ยุ้งข้าว 2 หลัง คอกสัตว์ 19 หลัง โรงเรือนเก็บพืชผล 3 หลัง วัด 1 แห่ง เสาไฟฟ้า 1 ต้น ดังนี้ อำเภอชานุมาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 4 หลัง อำเภอลืออำนาจ 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจำนวน 9 หลัง ยุ้งข้าว 2 หลัง คอกสัตว์ 2 คอก อำเภอเสนางคนิคม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 7 หลัง คอกสัตว์ 4 คอก โรงเรือนเก็บพืชผล 1 หลัง อำเภอหัวตะพาน 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 3 หลัง คอกสัตว์ 1 คอกอำเภอปทุมราชวงศา 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 67 หลัง คอกสัตว์ 12 คอก วัด 1 แห่ง ทั้งนี้ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบวาตภัยแล้ว และดำเนินการสำรวจประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

ส่วนทางด้านนายนายกันตสิษฐ์ ธนพนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเผยว่า จากฝนที่ตกลงมายาวนานในครั้งนี้วัดปริมาณน้ำฝนวันที่ผ่านมาได้ถึง55มม.ชึ่งก็สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างดีมากผลดีที่ได้จากฝนตกในครั้งนี้ก็คือมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทุกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ แม้กระทั่งลำน้ำเซบก ลำเซบาย ต่างก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ที่สำคัญน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติตามท้องไร่ท้องนามีน้ำขังเป็นประโยชน์ให้สัตว์เลี้ยงจำพวกโค-กระบือของเกษตรกรได้ดื่มกินหลังจากที่เจอสภาพความแห้งกันมายาวนานกับคืนมาสู่สภาพความชุ่มฉ่ำอีกครั้ง นอกจากนั้นยังทำให้ลดอุณหภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่า40-44องศาเซลเซียสลดลงได้ในระดับดีมากๆนับว่าฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้สร้างผลดีมากกว่าผลเสียกันเลยที่เดียวชาวอำนาจเจริญต่างก็ดีใจและขอบคุณฟ้าฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้กันทั่วหน้า