ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย เป็นครู และอสม.ช่างไฟฟ้า ส่งผลโรงเรียนทยอยปิด

จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย เป็นครู และอสม.ในอำเภอคำม่วง ส่วนอีก 1 รายในอำเภอเขาวงเป็นช่างไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกลับจากกรุงเทพฯ ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 157 ราย ขณะที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งในอำเภอคำม่วงต่างทยอยปิดสถานศึกษางดการเรียนการสอนแบบออนไซด์ หลังพบบุคคลากรทางการศึกษาครูและภารโรงติดเชื้อโควิด-19

                เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่ ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.คำม่วง 2 ราย โดยรายแรกเป็นครูชายวัย 56 ปี ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.ทุ่งคลองอ.คำม่วง เบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติยังไม่ทราบสาเหตุและแหล่งสถานที่ที่ติดเชื้อที่ชัดเจน และจากการสอบสวนพบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย ซึ่งสามารถติดตามกักกันตัวและเข้าตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผล

รายที่สองเป็น อสม.ประจำหมู่บ้าน เพศหญิงวัย 54 ปี ใน ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง ซึ่งจากการตรวจสอบก็ยังไม่ทราบสาเหตุและแหล่งสถานที่ที่ติดเชื้อที่ชัดเจนเช่นกัน แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะติดเชื้อจากการออกปฏิบัติหน้าที่อสม.เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางกลับมาจากสถานที่เสี่ยงและแพร่ระบาด ซึ่งจากการสอบสวนพบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย สามารถติดตามกักกันตัวและเข้าตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผล 

ส่วนผู้ป่วยรายที่สาม เป็นช่างไฟฟ้าชาย วัย 20 ปี ชาว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีประวัติอาศัยอยู่และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดกรุงเทพฯ เนื่องจากทำงานอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพฯ และเดินทางกลับภูมิลำเนา สอบสวนพบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย สามารถติดตามกักกันตัวและเข้าตรวจหาเชื้อ โดยผลการตรวจ 1 รายไม่พบ ส่วนอีก 3 ราย อยู่ระหว่างรอผล 

ทั้งนี้จากกสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายราย ซึ่งมีบุคคลกรทางการศึกษารวมอยู่ด้วย ทั้งครู และภารโรง นอกจากนี้ยังพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.และเจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งคลอง มีหลายรายที่สอบสวนโรคแล้วยังไม่ทราบสาเหตุ และแหล่งที่มาของการติดเชื้อที่แน่ชัด ทำให้ล่าสุดทำให้ขณะนี้มีสถานศึกษาต่างทยอยประกาศปิดและหยุดการเรียนการสอนแบบออนไซด์แล้วหลายแห่งอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนทั้งระดับชั้นมัธยม ชั้นอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคำม่วงปิดแล้วอย่างน้อย 5 แห่ง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ต.ทุ่งคลอง 7 แห่ง ใน ต.นาทัน 2 แห่ง ต.เนินยาง 3 แห่ง และใน ต.นาบอนอีก 1 แห่ง โดยงดการเรียนการสอนแบบออนไซด์ให้เรียนแบบออนไลน์ไปก่อน ส่วนสถานศึกษาที่เหลืออยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โรคคาดว่าน่าจะมีการสั่งปิดและงดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อย่างก็ตามในส่วนกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงและกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดกรองและตรวจหาเชื้อเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม