ข่าวสังคม

จิตอาสาพระราชทานกาฬสินธุ์ ส่งกำลังใจไปยังชาวเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนให้ผ่านพ้นวิกฤติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทำความสะอาด และให้ความรู้วิธีป้องกันไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกชื่อใหม่ไวรัสโควิด 19 ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังชาวเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ รักษาการผอ.รพ.กาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และคณะครู จัดกิจกรรมณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกชื่อใหม่ว่าไวรัสโควิด 19

โดยกิจกรรมได้มีการสอนวิธีล้างมืออย่างถูกต้อง สวมหน้ากากอนามัย และร่วมกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น โต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ โรงพบยาบาลกาฬสินธุ์ และฝ่ายปกครอง จ.กาฬสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นอกจากนี้ยังตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์และครูสอนภาษาจีนได้กล่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นภาษาจีน เพื่อให้กำลังใจชาวเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย  ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องของไทย รวมทั้งประเทศต่างๆให้ผ่านพ้นวิกฤติโรคนี้ไปได้ด้วยดี

ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันใหม่ 2019 หรือที่มีการเรียกชื่อใหม่ว่าไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย  ประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจำนวนมาก ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์ปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว ดังนั้นในวันนี้ทาง จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดกิจกรรมณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับคณะครู นักเรียน และประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดยเน้นย้ำไปที่การรณรงค์ให้ปฏิบัติป้องกันการล้างมือหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็นและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ ถุงมือ กินอาหารร้อน และใช้ช้อนกลาง ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หมั่นทำความสะอาดโรงเรียน และบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ดีที่สุด