ข่าวสังคม

เปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227 ปี สนุกสานกับการตักไข่ไดโนเสาร์ที่ร้านมัจฉากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดแล้วงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227  ปี ตื่นตาตื่นใจกับชุดการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และการบรรเลงโปงลาง โดยเยาวชน จำนวน 227 คน 227 ราง พร้อมลุ้นโชค สนุกสานกับการตักไข่ไดโนเสาร์ที่ร้านมัจฉากาชาดตลอด 10 วัน 10 คืน

ที่สนามหน้าศาลกลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 โดยมีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ก่อนเปิดงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ประกอบพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น ผวจ.กาฬสินธุ์ บรรเลงดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.กาฬสินธุ์ และเป็นสัญลักษณ์ของงานมหกรรมโปงลาง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ เป็นงานประจำปีของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ภายในงานมีการประกวดวงดนตรีโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่น ท้องที่ คอนเทสต์ การเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท กาฬสินธุ์ การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไหมแพรวา และของดี 18 อำเภอ  การแสดงศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ได้กำหนดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันเปิดงาน  เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงโปงลางที่ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 ในงานมหกรรมสี่ภาค ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ทรงร่วมวงโปงลางบรรเลงลายเต้ยโขง และลายลมพัดพร้าว จ.กาฬสินธุ์ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันเปิดงานมหกรรมโปงลาง นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานในปี 2563 ซึ่งครบรอบการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์  227 ปี จึงได้กำหนดรูปแบบการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อฉลองครบรอบ 227 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม โดยเฉพาะมีการออกร้านมัจฉากาชาด และออกสลากรางวัลกาชาด เพื่อร่วมลุ้นโชครับของรางวัลมากมาย โดยรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ซึ่งการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ กำหนด 10 วัน 10 คืน ไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ภายในงาน นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ยังได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จัดบูธและรณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทำความสะอาด และให้ความรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน และมีทีมแพทย์ พยาบาลเปิดจุดบริการคอยช่วยเหลือประชาชนตลอดงานอีกด้วย