ข่าวสังคม

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ นำทีมลงพื้นที่บุกตลาดสดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน มาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 24 มีนาคม 2563  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสนั่น  พงษ์อักษร  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต  คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตลาดสดทุ่งนาทองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ และทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือ โควิด -19

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทีมโควิดในพื้นที่ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดและการป้องกันตนเอง โดยย้ำแนวทางและมาตรการสำคัญของจังหวัด ที่ต้องให้ปิดการให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สิ่งสำคัญในเวลานี้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ความรักความสามัคคี เพื่อให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้