ข่าวสังคม

ย้ายสังกัดโรงเรียน ลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาเข้าสังกัดอปท.รับลูกเลื่อนเปิดภาคเรียน

ย้ายโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เข้าสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด  รับลูกเปิดภาคเรียนใหม่ 1 ก.ค. 63 มั่นใจสถานศึกษาเตรียมรับมือเร่งประสานงานทุกฝ่ายเสริมสร้างความเข้าใจ

วันที่ 9 เม.ย. 63 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ย้ายไปสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธาน นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ ประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.พงษ์พิมล คำลอย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางกิ่งเพชร ธารพร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการโอนย้ายสถานศึกษาเข้าสังกัด อปท.

การบันทึกข้อตกลงการโอนย้ายโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์   ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียน 80  คน ครูผู้สอนและผู้บริหาร 4 คน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้ในห้วง 5 ปี  จำนวนนักเรียนลดน้อยลง  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลง มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนของ สพป.กส.เขต 1 มีคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

นายสมบูรณ์  นาสาทร  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ในส่วนของ ครม. ได้มีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่เป็น 1 ก.ค. นั้น  ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ น่าจะไม่เกิดปัญหาแต่สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ปกครอง   ที่จะต้องดำเนินการในทันที  รวมถึงการจัดระเบียบของสถานศึกษาต่าง ๆ มาตรการการดูแลพื้นที่ ของแต่ละสถานศึกษาในการร่วมกันต้านโควิด19 ด้วย

ก่อนที่จะมีการเข้าห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีการล้างเจล วัดอุณหภูมิ การตรวจร่างกาย ติดสติกเกอร์ ยืนช่องว่างระหว่างกันและกัน พอเหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลประกาศในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19