ข่าวสังคม

ศาลกาฬสินธุ์ผุดสวนต้นแบบพืชผักสวนครัวลดลดภาระช่วงโควิด

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ปลูกผักสวนครัวบริเวณที่ว่างเปล่า เพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน และแจกจ่ายประชาชนที่มาติดต่อศาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและค่าใช้จ่ายช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่บริเวณบ้านพักหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัชฐปกรณ์ เจริญรัตนวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผอ.ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ และแม่บ้าน ร่วมกันเก็บผักบุ้ง ซึ่งหนึ่งในพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ว่างของบ้านพัก ก่อนล้างน้ำทำความสะอาด พร้อมทั้งนำถุงเครื่องยังชีพ อุปโภค บริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มาติดต่อที่ศาล

นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เริ่มจากรักษามาตรการทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลถึงการประกอบอาชีพ ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร บางกรณีต้องหยุดกิจกรรมและกิจการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

นางอารีย์ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ในส่วนของปัจจัยสำคัญจำเป็นในการดำรงชีพ โดยเฉพาะด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อหลบเลี่ยงความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 และลดความเดือดร้อนร้อนจากภาวะอาหาร ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศาล แม่บ้าน ใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณบ้านพัก ทำเป็นแปลงผักสวนครัวต้นแบบ โดยเพาะปลูกผักสวนครัวเกือบทุกชนิด เช่น ผักบุ้ง มะละกอ กระเพา แมงลัก โหรพา พริก มะเขือ ข่า ตะไค้ เพื่อนำประกอบอาหารทานกันบ้านพัก และสามารถเก็บไปประกอบอาหารทานที่บ้านด้วย รวมทั้งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

นางอารีย์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือเป็นช่วงที่พวกเราทุกคน จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ด้วยกันให้ได้ ซึ่งในส่วนของการเปิดบริการของศาลกาฬสินธุ์นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม และแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย จึงได้จัดถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาติดต่อศาล นอกจากนี้ ยังเก็บผักบุ้งและผักสวนครัวชนิดอื่นๆ เป็นของฝากให้กับประชาชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในช่วงได้ผลกระทบจากโควิด-19 นี้