ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วน วางพวงมาลา  ถวายราชสักการะ พร้อมนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาคูคลอง สวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2563 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2563 เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยก่อนเข้าร่วมพิธี ได้มีการจัดมาตรการคัดกรอง วัดไข้และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อร่วมป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากนั้นเวลา 10.00 น.นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน คูคลอง สวนสาธารณะ ที่บริเวณแก่งดอนกลางในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยได้ร่วมกันตัดหญ้า ลอกผักตบชวา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงประกาศอิสรภาพให้แก่ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ทั้งนี้วันที่  25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้