ข่าวสังคม

พล.ต.ยงยุทธ ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ CSR พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2

พลตรี ยงยุทธฯ ว่าที่ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร พร้อมภาคีเครือข่ายส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ CSR พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2 พร้อมปัจจัยพื้นฐานให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ บ้านเลขที่ 86/2 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 (ล่าสุดได้รับระราชทานโปรดเกล้าเป็น พลตรี ยงยุทธ ขันทวี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 จ.สกลนคร ในวันที่ 1 ต.ค.นี้) เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ CSR พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2 ให้กับครอบครัวเด็กชาย เกียรติชัย พระโนลาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมมอบปัจจัยพื้นฐานแก่ครอบครัวของเด็กนักเรียนดังกล่าว และก่อนหน้านี้พลตรียงยุทธ ฯพร้อมคณะได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นายทอง กุลธัญวัฒน์ ประธานชมรม พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนักเรียนที่ประสบปัญหาที่พักอาศัยไม่มั่นคงและแข็งแรง จึงได้ขอความอนุเคราะห์งบประมาณค่าวัสดุจากคณะกรรมการ พสบ. กองทัพภาคที่ 2 และกำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือและดำเนินการจนแล้วเสร็จ จึงได้ร่วมกันส่งมอบให้พื้นที่ดูแลและให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

ด้าน นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู กล่าวขอบคุณพลตรี ยงยุทธ ขันทวี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 จ.สกลนคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ เป็นส่วนสำคัญยิ่งในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมตามโครงการ CSR พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2 ในวันนี้ และในขณะเดียวกันต้องขอบคุณ พลตรี ยงยุทธฯประธานในพิธีที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่ง หลังจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนฯเพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน พร้อมเดินทางไปสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯหนองบัวลำภู และร่วมปลูกต้นไม้ไว้ที่ระลึกอีกด้วย และในขณะเดียวกันขอบอกบุญไปยังผู้ใหญ่ใจดี บ้านที่มอบให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนในวันนี้ยังต้องรีบระดมทุนช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะกว่าที่เป็นอยู่ คงต้องสานต่อโครงการนี้ต่อไป ผอ.วลักขณาฯกล่าวขอบคุณและบอกบุญต่อ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/09/2022 12:07 น. by เสียงภูพานออนไลน์