ข่าวสังคม

สหัสขันธ์จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี มีแล้วแบ่งปันช่วยผู้ป่วยติดเตียงฐานะยากจน

อำเภอสหัสขันธ์ จัดโครงการ มีแล้วแบ่งปัน  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   นำสิ่งของอุปกรณ์เครื่องครัวช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจนจำนวน  10 ราย พื้นที่ต.โนนบุรี  และต.สหัสขันธ์ 

วันที่ 3 มิถุนายน 63  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พ.ต.อ.พุฒินันท์ อำพันธ์  ผกก.สภ.สหัสขันธ์  พร้อมจิตอาสาพระราชทาน  นำข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ออกมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนจำนวน 10 ราย  พื้นที่ต.โนนบุรี  และต.สหัสขันธ์  ตามโครงการ มีแล้วแบ่งปันกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563  พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19   จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รักษาระยะห่าง  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสวมหน้ากากในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  อำเภอสหัสขันธ์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน  ด้วยการช่วยเหลือละแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับวามเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  โดยอำเภอสหัสขันธ์ได้ออกสำรวจหาผู้ป่วยติดเตียง ที่มีฐานะยากจนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 10 ราย  ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ป่วยติดเตียง  ที่อยู่ในทะเบียนการดูแลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  โดยทางอำเภอสหัสขันธ์ได้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน  รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  รวมถึงการจัดทำทะเบียนเพื่อก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้กรณีบ้านชำรุดและไร้บ้านพักอาศัย

อย่างไรก็ตามในส่วนของ อ.สหัสขันธ์  ได้รับมอบสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาภาคเอกชน โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.มหาสารคาม พร้อมกับนักธุรกิจผู้ใจบุญ  ได้นำเครื่องครัว และเครื่องอุปโภคมามอบให้กับอำเภอสหัสขันธ์  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้  ทั้งนี้ทางอำเภอสหัสขันธ์ จะออกช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  โดยจัดเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พบรมราชินี  ตลอดเดือนมิถุนายน ด้วย