ข่าวสังคม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ หิ้วตะกร้าเก็บผักสวนครัวแปลงใหญ่เข้าตู้ปันสุข

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ หิ้วตะกร้าเก็บผักสวนครัวแปลงใหญ่  ในจวนผู้ว่าฯ พร้อมนำรูปแบบไปดำเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อความหลากหลาย เตรียมนำแจกชาวบ้านที่มาติดต่อราชการที่ศาล และนำไปใส่ในตู้ปันสุข ให้ชาวบ้านนำไปรับประทาน หลังได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการศาล จ.กาฬสินธุ์ และนายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาล จ.กาฬสินธุ์ ติดตามรูปแบบและผลสำเร็จที่สวนครัวแปลงใหญ่ “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง”  โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ อธิบายรูปแบบการทำสวนครัว พร้อมสาธิตปลูกผักล้มลุกและไม้ยืนต้นแบบหลุมพอเพียงด้วย  จากนั้น นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ได้นำคณะ เดินเข้าอุโมงค์บวบและมะระ ที่กำลังออกผลผลิต และดูความสำเร็จของการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก้พันธุ์ไข่ โดยถือตะกร้าเก็บผักและมะเขือยาวไปประกอบอาหารด้วย

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ สวนครัวดังกล่าวที่จัดทำขึ้นภาในจวนผู้ว่าฯดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 3 งาน เกิดจากการจัดกิจกรรม “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งเป็นการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นต้นแบบสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับส่วนราชการและประชาชน เป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอาหารขาดแคลน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการของหลายภาคส่วน เช่น ฝ่ายปกครอง พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการขยายผลไปยังชุมชน และหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้ Kick Off  และดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10  เมษายน 2563 สำหรับผลผลิตที่เกิดขึ้น นอกจากจะนำไปประกอบอาหารแล้วยังเก็บเข้าตู้ปันสุข ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าจวนผู้ว่าฯ เป็นการแบ่งปันให้ชาวบ้านนำไปประกอบอาหารในครัวเรือนอีกด้วย

ด้านนางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการปลูกผักสวนครัวที่บ้าน และที่บ้านพักนั้น เดิมก็ทำอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากจะได้ผลผลิต ที่เป็นพืช ผักสด ที่ได้จากการปลูกเอง ดูแลเอง โดยงดการใช้สารเคมี และปลอดภัยแล้ว การปลูกผักสวนครัวยังถือเป็นกิจกรรมนันทนาการ ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และช่วยผ่อนคลายอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จากความสำเร็จของสวนครัวแปลงใหญ่ ที่จัดขึ้นภายในจวนผู้ว่าฯ ดังกล่าว จึงได้เข้ามาดูรูปแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ที่สวนครัวในบริเวณบ้านพัก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่ปลูกแล้วเป็นอาหาร ได้ผลิตไว้กินเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดกิจกรรม “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง” และเป็นสร้างแหล่งอาหาร เพื่อที่จะนำไปแจกชาวบ้านที่มาติดต่อราชการที่ศาล และนำไปเข้าตู้ปันสุข เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ในช่วงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี