ข่าวสังคม

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน ราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังเรือนจำ

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริการตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเอกซเรย์ทรวงอกคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   เพื่อตอบสนองต่อพระบรมราโชบาย  กำหนดดำเนินการที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563  ครอบคลุมผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,586 คน และได้รับสนับสนุนบุคลากรรังสีวินิจฉัยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นางละออง อยู่ยั่งยืน ผบ.เรือนจำกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม

นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านเครื่องมือแพทย์ การบริหารทางการแพทย์ พยาบาล ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง สำหรับรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile X-ray) เพื่อใช้ในการเอกซเรย์ทรวงอกคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและสามารถตรวจสุขภาพให้กับผู้ต้องขับในการเอกซเรย์ปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิตอลที่ทันสมัย  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระทัยดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างเท่าเทียมในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 22/07/2020 14:06 น. by อินทรีภูพาน