ข่าวสังคม

เลย กอ.รมน. ร่วมพิธีปิดศูนย์การอบรมช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมรุ่นที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ 2 จ.เลย พ.อ.พุทธิวัฒน์สิริพงศ์พล รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.เชิดชัย โสรมรรค จนท.ปฏิบัติฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิดศูนย์การอบรม โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของอำเภอเมืองเลย รุ่นที่ 2 โดยมีนายอำเภอเมืองเลย จ.เลย เป็นประธานการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเลย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอเมืองเลย ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองเลย จำนวน 50 คน และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 46 คน

ทั้งนี้ จากการตั้งศูนย์อบรม/ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการค้นหา คันหา (Re X-ray ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ดังกล่าว ผู้ป่วยยาเสพติดร้อยละ 8 ได้รับการเฝ้าระวังไม่ให้กลับมาเสพช้ำ ด้วยกลไกการติดตามทุก 3 เดือน ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการช่วยเหลือ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจ เข้มแข็งเปลี่ยนทัศนคติ สามารถลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/06/2023 16:10 น. by อินทรีภูพาน