ข่าวกีฬา

ขอนแก่น สสส.สานพลังภาคีเครือข่าย เดิน-วิ่ง HEALTHY HERO รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันโรค NCDs

วันที่ 4 ก.พ. 2567 ที่ บริเวณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พร้อมด้วย ผศ.ธนวันด์ สินธุนาวา กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส), นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์มรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 6 กม. HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs

นางประกาศรี บุญวิศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวอร์มอัพผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อให้มีความพร้อมของร่างกายและก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินวิ่งในครั้งนี้

“เจตนารมณ์การจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าทะลักเข้ามาบ้านเรารุนแรงมาก เพราะเป็นที่นิยมของเยาวชนเด็กๆนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีราคาค่อนข้างถูกจึงเข้าถึงง่าย และมีการลักลอบนำเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดน อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายยังดำเนินการไม่เข้มงวด จากตัวเลขสถิติปรากฏว่ามีแนวโน้มสถานการณ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในเมืองและในกรุงเทพฯมีความนิยมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงมาก สสส.จึงมุ่งเน้นในเรื่องความสำคัญของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีพิษภัยรุนแรงกว่าบุหรี่ปกติ”

นางประกาศรี  กล่าวอีกว่า   ปัจจุบันมีกลุ่มผลประโยชน์ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อไปว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ติด ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ เข้าถึงง่ายขายกันในราคา 100-200 บาท เยาวชน นักเรียน นักศึกษาสามารถซื้อได้ง่ายจนกลายเป็นที่นิยม และทดลองเสพติดได้ง่าย ทำให้มีผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผู้สูบหน้าใหม่ค่อนข้างสูง ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษและรุนแรงกว่าบุหรี่ทั่วไป เพราะใช้ส่วนผสมจากสารเคมี 

"HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มุ่งเน้นสร้างความตระหนัก รณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 6 กม. กว่า 1,000 คน