ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม เชิญสูงวัยฉีดเข็ม 3 เตรียมรับลูกหลานกลับบ้านสงกรานต์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย กำลังรักษา 4,183 กลับบ้าน 374

วันที่ 20 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ราย

Read more
ข่าวสังคม

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย หายป่วยสะสม 3,515 รายกำลังรักษา 2,141 ราย กลับบ้าน 210 ราย

วันที่ 9  มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพน

Read more