ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

เมืองน้ำดำสุดปลื้ม “ผู้ว่าฯ ทรงพล” รับโล่เกียรติยศ
ประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ “เมืองน้ำดำ” 18 อำเภอสุดปลื้ม “นายทรงพ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์รวมพลังบวรสร้างบ้านอบอุ่นในธรรม

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์รวมพลังบวรสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “1 เมษาวันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งพัฒนาปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรร

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดสิมนารายณ์เกมส์สานสัมพันธ์4อำเภอ

ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป

Read more