ข่าวอัพเดทรายวัน

ส.ส.เดือน มั่นใจเพื่อไทยอีสานยังเหนียวแน่น นำทีมร่วมแสดงพลังที่อุดรธานี

ส.ส.เดือน ดร.มนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม เขต 2 รองเลขาธิกา

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดนิเทศงานออนไลน์ ขับเคลื่อนนโยบาย Isan E-extension (8E 1W) ควบคู่ระบบ T & V System เพิ่มศักยภาพการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำน

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดงาน “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม” จ.นครพนม

วันที่ 21 มี.ค. 65 ที่ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 65 ราย กำลังรักษา 4,355 กลับบ้าน 352

วันที่ 21 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ราย

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย กำลังรักษา 4,183 กลับบ้าน 374

วันที่ 20 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ราย

Read more
ข่าวสังคม

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย หายป่วยสะสม 3,515 รายกำลังรักษา 2,141 ราย กลับบ้าน 210 ราย

วันที่ 9  มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพน

Read more